← Terug naar alle artikels

Autonoom beheer van 1000 km havenspoor haalt tot 3000 vrachtwagens per dag uit de file

Open Vld lijsttrekker voor de Kamer Christian Leysen en Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz willen dat er meer goederen over het spoor worden vervoerd. Om dat te realiseren moet volgens Leysen en Schiltz de 1.000 kilometer spoor in de Antwerpse haven beter worden ingezet. De Antwerpse liberalen stellen daarom voor dat het beheer van het spoornet in de haven, dat vandaag bij huidig netbeheerder Infrabel zit, wordt overgedragen aan een onafhankelijke beheerder die de sporen beter efficiënter en optimaler kan beheren  en doen beheren. Het Antwerps Havenbedrijf en Infrabel zouden hierbij alleszins actief betrokken moeten zijn en bijven.

Nergens in ons land ligt er meer sporen dan in de Antwerpse haven. In totaal gaat het over maar liefst 1.000 kilometer. De voorbije jaren groeide het spoornet nog. Zo werd in 2014 de Antigoontunnel, de spoortunnel naast de Liefkenshoektunnel, geopend.

Dat is ook nodig. De haven blijft groeien. De bouw van het Saeftinghedok zal nog eens extra goederencapaciteit en groei voortbrengen. Tel daarbij de impact van de werken aan Oosterweel en de noodzaak aan een alternatief voor de vrachtwagen wordt alleen maar groter. Onder meer vanuit deze realiteit heeft het havenbedrijf zich als objectief gesteld om het aandeel wegverkeer te doen dalen naar 40% in 2030. Die doelstelling moet in eerste instantie gehaald worden door meer in te zetten op vervoer over de binnenwateren, maar in tweede orde wordt er gekeken naar vrachtvervoer over het spoor. Leysen en Schiltz onderschrijven deze doelstellingen.

Ondanks de investeringen van de voorbije jaren en ondanks de reeds aanwezige 1.000 kilometer havenspoor ligt het aandeel van het vrachtvervoer over spoor maar op 7 procent van alle goederen.

Volgens Christian Leysen, lijsttrekker voor de Kamer voor Open Vld, en Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz, 3de op de Vlaamse lijst, moet dit aandeel fors naar boven. Zij willen tegen 2030 een verdubbeling naar 15%, zoals het Havenbedrijf voorstelt. Leysen en Schiltz willen dat de 1.000 kilometer spoor beter wordt ingezet. Vanuit de havengemeenschap bestaat al langer de vraag om de spoorinfrastructuur intenser te gebruiken. Daarom stellen Leysen en Schiltz voor dat het beheer van de sporen, het zogenaamde traffic management, wordt overgedragen naar een onafhankelijke beheerder. Om er voor te zorgen dat er juist wordt ingespeeld op de aanwezige noden, willen beide liberalen dat het havenbedrijf vertegenwoordigd is in die instantie, net als Infrabel. Zo wordt inspraak vanuit de bedrijven in de haven, de uiteindelijke afnemers van de diensten, ook gegarandeerd. Dit moet dan ook opgenomen worden in de nieuwe beheersovereenkomst met Infrabel.

Volgens Leysen en Schiltz zou de verdubbeling van het aandeel vrachtvervoer over het spoor 3000 vrachtwagens per dag minder betekenen op het Antwerps wegennet.

Willem-Frederik Schiltz: “Er komt heel wat op ons af. Als we willen dat onze haven welvaart blijft creëren, moeten we nu actie ondernemen om de goederenstromen niet te laten stilvallen door de files. Dat kan door alternatieven aan te bieden.”

Christian Leysen: “Er ligt 1.000 kilometer spoor in de haven die deel van de oplossing kan zijn. Als het niet lukt om die onder de huidige beheerder ten volle te benutten, laat ons dan een samenwerking opzetten die dat wel kan en maatwerk kan afleveren.”