← Terug naar alle artikels

Aanpassing wet 2003 vereist goede voorbereiding en verdient brede consensus

(Toelichting bij verloop Commissie Energie op 30 januari )

Kerncentrale te Doel

De Regering De Croo heeft de onderhandelingen voor een verlenging  levensduur met 10 jaar van 2 kerncentrales met Engie tot een goed einde gebracht.


Het Parlement wacht op het wetsontwerp van de Regering om wet 2003 op de kernuitstap (voor de zoveerlste keer) aan te passen. Het ontwerp van de Regering ligt thans bij Raad van State voor advies, in afwachting van tweede lezing door de Regering en aansluitend verzending naar het Parlement.


De Regering is blijkbaar (nog) niet bereid om wet 2003 fundamenteel aan te passen voor SMR’s.
Verschillende wetsvoorstellen tot omvorming  van de wet op kernuitstap naar een wet op kern’overstap’ om nieuwe centrales op basis van nieuwe technologie (ingediend door van diverse fracties van meerderheid en oppositie) lagen ter bespreking en  waren gekoppeld aan de bespreking van het voorstel van cd&v. cd&v fractieleider Servais Verheistraten heeft tijdens de vorige vergadering een adviesaanvraag aan de Raad van State over alle ingediende wetsvoorstellen tegengehouden door uitstel te vragen in afwachting dat de Minister van Energie met haar voorstel komt. (Als voorzitter heb ik voor de adviesaanvraag gestemd). Dd cd&v heeft in de aanloop van de vergadering van 30 janauri haar voorstel ingetrokken voor prioritaire bespreking. Hierdoor verdwenen ook andere voorstellen van de agenda.


De NV-A heeft nadien haar eigen wetsvoorstel opnieuw op de agenda gezet. Voor de goede orde : zij die pleiten voor meer ‘respect’ voor het wetgevend werk waren slechts 1 van hun 3 commissieleden aanwezig (voor oppositie in geheel 3 op 6).
Ook met steun van liberalen, zou dit wetsvoorstel op 30 januari noch naar de RvS verzonden, noch gestemd kunnen worden. Een verderzetting van de werkzaamheden leek mij als voorzitter niet opportuun in de gegeven omstandigheden


Als voorzitter heb ik een pleidooi gehouden om een fundamentele aanpassing wet 2003 nu voor te bereiden tussen partijen, die in dit land regeringsverantwoordelijkheid hebben, ten einde een gemeenschappelijk ontwerp ter stemming te leggen bij begin volgende legislatuur.

De kiezer kan alzo in deze materie een duidelijk mandaat geven op 9 juni.
Een electoraal gedreven steekspel vandaag in de Commissie dient lange termijn energiebeleid niet.

De minister van Energie zal gehoord worden in de Commissie op 6 februari.
Volgende commissievergadering die alle lopende prioritaire wetsvoorstellen verder behandelt,  zal plaatsvinden is voorzien op 27 februari.